Publicaties per onderzoeksproject

Geweld tegen ambulance-, brandweer- en politiemedewerkers
Van Reemst, L. (2016). A theoretical framework to study variations in workplace violence experienced by emergency responders: Integrating opportunity and vulnerability perspectives. Erasmus Law Review, 3 (2016), 135-145.doi: 10.5553/ELR.000058


Data-analyse herhaald slachtofferschap
Van Reemst, L. & Fischer, T.F.C. (2017). Meld- en aangiftegedrag bij agressie tegen hulpverleners. In R. Staring, R. van Swaaningen & K. van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen - liber amicorum Henk van de Bunt. Den Haag: Boom Criminologie.

Van Reemst, L. & Fischer, T. F. C. (2016). Experiencing external workplace violence: Differences in indicators between three types of emergency responders. Journal of Interpersonal Violence. Online first.

Fischer T. F. C., Van Reemst, L., & De Jong, J. (2016). Workplace aggression toward local government employees: Target characteristics. International Journal of Public Sector Management, 29, 30-52. doi: 10.1108/IJPSM-05-2015-0100.

Fischer, T. F. C. & Van Reemst, L. (2014). Slachtofferschap in de publieke taak: Een data-analyse van monitoren van Veilige Publieke Taak. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam; Den Haag: VPT, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Sociale informatieverwerking en geweld tegen de politie
Van Reemst, L., Fischer, T. F. C., & Zwirs, B. W. C. (2016). Social information processing mechanisms and victimization: A literature review. Trauma, Violence & Abuse, 17, 3-25. doi: 10.1177/1524838014557286.

Van Reemst, L., Fischer, T. F. C., & Zwirs, B. W. C. (2015). Response decision, emotions and victimization of police officers. European Journal of Criminology, 12, 635-657. doi: 10.1177/1477370815587767.

Van Reemst, L., Fischer, T. F. C., & Zwirs, B. W. C. (2014). Reactiekeuzes van politieambtenaren en de kans op geweldsincidenten. Mens en Maatschappij, 89, 5-31. doi: 10.5117/MEM2014.1.REEM.

Van Reemst, L., Fischer, T. F. C., & Zwirs, B. W. C. (2013). Geweld tegen de politie: de rol van mentale processen van de politieambtenaar. Amsterdam: Reed Business, reeks Politiewetenschap 70.


Individuele beoordeling slachtoffers
Van Reemst, L., Fischer, T. F. C., & Van Dongen, J. D. M. (2013). Risicofactoren voor herhaald slachtofferschap. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam; Den Haag: WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie.


Overig
Sprado, N.N., Fischer, T.F.C. & Reemst, L. van (2017). Effecten van informatieverstrekking op agressie van UWV-klanten: Een experimentele scenariostudie. Tijdschrift voor Criminologie, 59 (1/2), 67-91.