Onderzoeksprojecten

Lisa van Reemst draagt bij aan verschillende onderzoeksprojecten, die hieronder zijn beschreven. Voor publicaties die zijn voortgekomen uit de onderzoeken, gaat u naar het tabblad Publicaties.


Geweld tegen ambulance-, brandweer- en politiemedewerkers (2013 - heden)
Dit onderzoek is een verdiepende studie naar agressie- en geweldservaringen van ambulance-, brandweer- en politiemedewerkers, door middel van vragenlijsten en interviews. De resultaten zijn belangrijk om een duidelijker beeld te krijgen van de werkervaringen van medewerkers en om agressie en geweld tegen medewerkers en de gevolgen daarvan in te perken. Dit onderzoek wordt vanuit de Erasmus Graduate School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam gefinancierd en begeleid door dr. Tamar Fischer, Prof. dr. Henk van de Bunt en Prof. dr. Peter van der Heijden.

Data-analyse herhaald slachtofferschap (2013 - 2014)
Dit onderzoek richt zich op herhaald slachtofferschap onder medewerkers met een publieke taak en de kenmerken van medewerkers die daarmee samenhangen, op basis van secundaire data-analyse van verschillende monitoren. Dit onderzoek is uitgevoerd samen met collega Tamar Fischer, in opdracht van Veilige Publieke Taak (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Sociale informatieverwerking en geweld tegen de politie (2011 - 2013)
Dit onderzoek bekijkt de samenhang tussen de mentale processen (de sociale informatieverwerking) van de politiemedewerker en agressie- en geweldservaringen, aan de hand van vragenlijstonderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd samen met collega's Tamar Fischer en Barbara Zwirs, in opdracht van Politie & Wetenschap.

Individuele beoordeling slachtoffers (2013)
Dit onderzoek richt zich op kenmerken die volgens de literatuur samenhangen met herhaald slachtofferschap in verschillende populaties. Dit onderzoek is uitgevoerd samen met collega's Tamar Fischer en Sanne van Dongen, in opdracht van het WODC (Ministerie van Veiligheid en Justitie).