Onderzoeksprojecten

Lisa van Reemst draagt bij aan verschillende onderzoeksprojecten, die hieronder zijn beschreven.


Interventies door politieagenten bij conflicten tussen burgers (2019 - heden)
Dit onderzoek gaat over het ingrijpen van politiemedewerkers in het geval van conflicten tussen burgers op straat. Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van het analyseren van camerabeelden in Amsterdam. Dit onderzoek geeft een beeld van hoe politiemensen ingrijpen, in hoeverre kenmerken van de situatie bepalen hoe zij ingrijpen en in hoeverre het ingrijpen het verloop van het conflict bepaalt. Dit onderzoek is uitgevoerd samen met dr. Marie Lindegaard en Prof. dr. Wim Bernasco, in opdracht van Politie & Wetenschap.

Geweld tegen ambulance-, brandweer- en politiemedewerkers (2013 - 2020)
Dit onderzoek is een verdiepende studie naar agressie- en geweldservaringen van ambulance-, brandweer- en politiemedewerkers, door middel van vragenlijsten en interviews. De resultaten zijn belangrijk om een duidelijker beeld te krijgen van de werkervaringen van medewerkers en om agressie en geweld tegen medewerkers en de gevolgen daarvan in te perken. Dit onderzoek werd vanuit de Erasmus Graduate School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam gefinancierd en begeleid door dr. Tamar Fischer, Prof. dr. Frank Weerman Prof. dr. Henk van de Bunt.

Data-analyse herhaald slachtofferschap (2013 - 2014)
Dit onderzoek richt zich op herhaald slachtofferschap onder medewerkers met een publieke taak en de kenmerken van medewerkers die daarmee samenhangen, op basis van secundaire data-analyse van verschillende monitoren. Dit onderzoek is uitgevoerd samen met Tamar Fischer, in opdracht van Veilige Publieke Taak (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Sociale informatieverwerking en geweld tegen de politie (2011 - 2013)
Dit onderzoek bekijkt de samenhang tussen de mentale processen (de sociale informatieverwerking) van de politiemedewerker en agressie- en geweldservaringen, aan de hand van vragenlijstonderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd samen met Tamar Fischer en Barbara Zwirs, in opdracht van Politie & Wetenschap.

Individuele beoordeling slachtoffers (2013)
Dit onderzoek richt zich op kenmerken die volgens de literatuur samenhangen met herhaald slachtofferschap in verschillende populaties. Dit onderzoek is uitgevoerd samen met Tamar Fischer en Sanne van Dongen, in opdracht van het WODC (Ministerie van Veiligheid en Justitie).